Rakkaus ei ollut enää pitkään aikaan jaksanut laskea kuinka monta elämää hänellä jo oli ollut, eikä hän uskaltanut miettiä kuinka monta niitä vielä pitäisi olla, jotta hän olisi kaiken tekemänsä korvannut ja hyvittänyt.

Rakkaus ei olisi halunnut enää inkarnoitua. Elämät näyttivät ikään kuin toistavan toisiaan, samat asiat toistuivat eri muodoissa ja hän tunsi olevansa vankina suuren elämävyyhdin sisällä.

Toki Kaikkeudessa ollessaan hän näki elämissä tapahtuneet asiat selkeämmin, ymmärsi itseään, reaktioitaan ja kanssakulkijoita paljon paremmin kuin inkarnaatiossa ollessaan, mutta niin monta elämää hänellä oli jo ollut, että elämät ja Kaikkeus alkoivat sekoittua.

Ja Rakkaus kutsui itsestään esiin Vahvuutta, joka alkujaan oli häneen yhdistynyt ja pyysi tätä antamaan itselleen apua seuraavaan elämäkokemukseen.

 

Rakkaus oli valinnut itselleen kokemuksen, jossa sillä olisi mahdollisuus selvittää useampi kokemus yhdellä kertaa, puhdistaa monta helmeä samalla.

 

Rakkaus syntyi yhteisöön, jossa ylläpidettiin energioita koko Äiti Maan kaikkien asukkaiden hyväksi. Hän syntyi aikaan, jossa monet nykyajasta kadonneet taidot olivat täysin kaikkien käytettävissä. Kehon nuorekkuuden säilyttäminen ja sen täysin terveenä pysyminen oli normaalitila ja Kaikkeuteen siirtyminen ennen 30 000 vuoden ikää oli harvinaista. Ja silloinkin todellakin puhuttiin siirtymästä, ei kuolemasta, koska tässä yhteisössä ymmärrettiin täysin inkarnaatioiden tarpeettomuus.

Täällä opetettiin tässä hetkessä elämistä ja oman sisäisen Itsen täydellistä kuuntelemista. Kaikkien asioiden luominen oli taito jonka jokainen sai jo syntymässä, samoin kuin telepatian kyky oli myötäsyntyistä.

Tässä yhteisössä avioliittoja ei solmittu löyhin perustein ja vasta 300 vuoden seurustelun jälkeen saattoi pyytää avioitumislupaa, avioeroa ei tunnettu, mutta ennen avioitumista monet seurustelivat usemmankin kanssa, jotta paras mahdollinen kumppani löytyisi. Vain avioliitossa olevat saivat tehdä lapsia ja lapsia sai jokaiseen perheeseen syntyä vain yksi ja seuraavan lapsen sai tehdä vasta ensimmäisen ollessa noin 11 vuotias. Tällä varmistettiin se, että molemmilla vanhemmilla varmasti oli aikaa lapselle tämän elämän alkuvuosien ajan.

Yhteisössä ei ollut palkkajärjestelmää, mutta jokainen osallistui yhteisiin tehtäviin, mutta vanhemmat joilla oli alle 11 vuotias lapsi vapautettiin muista tehtävistä kuin lapsen kanssa olemisesta kokonaan.

Kaikkien päätehtävänä oli eri energiatasojen ylläpitäminen ja sitä suoritettiin pääasiassa meditaatioiden, valon virrattamisen ja rakkauden värähtelemisen kautta. Yhteisön ylläpitämät energiat olivat eri värisiä ja jokainen väri määritteli kyseisen energian ylläpitämät ominaisuudet ja kyvyt, jotka kunkin energian kautta sai käyttöönsä. Jokaiselle pääenergialle oli annettu oma päivä, jolloin sen energia oli voimakkaimmillaan ja silloin parhaiten hyödynnettävissä.

Yhteisön ylipappi oli kaikkien päällikkö ja valvoi kaikkea, mutta hän ei päättänyt mitään koskaan yksin. Kun tuli esiin jokin asia joka piti hoitaa ja jota piti pohtia, niin tuo asia annettiin telepaattisesti kaikkien tietoon. Jokainen pohti sitä yksin, myös lapset jotka olivat täyttäneet 11 vuotta osallistuivat tähän ja saivat ajatuksensa kuuluville. Sitten kaikkien yhteiset ajatukset tulivat 11 henkisen neuvoston pohdittavaksi, ylipappi oli neuvoston 12 jäsen. Neuvoston pohdinta tuotti siis tuloksen, jossa kaikkien mielipide oli otettu huomioon.

 

Jokaiselle energialle oli luotu omat temppelit ja niissä olevia energioita kutsuttiin liekeiksi tai säteiksi. Syntymän hetki määritteli minkä liekin alaisuuteen kuului ja se määritteli myös tehtävän, jota pääasiassa tulisit tekemään. Jokainen opiskeli tietysti myös jokaisen muun liekin ominaisuudet ja oli ilman muuta mahdollista vaihtaa toimimaan jonkin muunkin liekin parissa kuin syntymäliekkisi, jos jokin muu tuntui sopivammalta. Mutta ikävuodet 11-16 välillä jokaisen piti viettää sen liekin alaisuudessa johon oli syntynyt. Sen jälkeen sai vapaasti kokeilla myös muita liekkejä ja viimeistään 20 vuoden iässä piti päättää minkä liekin palvelukseen liittyy.

 

Maanantaina syntyneet syntyivät sinisen liekin alaisuuteen. Tämän säteen enrgiat kantavat mukanaan antautumista jumalalliselle tahdolle, kuuliaisuutta ja kurinalaisuutta. Se on myös puheen ja kirjoittamisen kautta ilmaisemisen säde. Tämän liekin alaisuudessa oli paljon pienempien yhteisöyksiköiden johtajia, eri liekkien temppelien pääpappeja, uusien asioiden esilletuojia ja epäkohtien havainnoitsijoita.

 

Tiistait ovat vaaleanpunaisen liekin päiviä. Tämän säteen energiat kantavat mukanaan rakkauden suurenmoista energiaa, luovuuden energiaa. Tämä liekki synnytti mahtavia taiteilijoita, kirjailijoita, tarinan kertojia, tanssijoita. Myös alle 11 vuotiaden opastajista useimmat syntyivät tämän säteen ominaisuudet mukanaan.

 

Keskiviikkona syntyneet syntyivät vihreän liekin vallitessa. Vihreät energiat sisältävät kaikki parannuksen voimat, niin fyysisten kuin henkisten parannusten voimat. Vaikka yhteisö itse ei parannusta tarvinnut, niin muualla Äiti Maan kansojen keskuudessa parannusta tarvittiin ja tämän liekin alaisuudessa ylläpidettiin parannusenergioita kaikkien puolesta ja osa myös lähti viemään parannustaitoja muiden kansojen käyttöön.

 

Torstaina syntyneet saivat itselleen kahden eri liekin energiat, purppuran ja kullan värit. Tämä on Itsen eheäksi tekemisen liekki, se on maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainottamisen liekki. Lisäksi se on vielä syvemmän luomisen liekki. Tämän säteen opetukset oli kaikkien käytävä läpi hyvin syvällisesti ja vain osa torstaina syntyneistä jäi tämän liekin opettajiksi ja muut valitsivat jonkin muun säteen energiat ylläpidettävikseen.

 

Perjantaina synnyttin valkoisen liekin alaisuuteen. Tämän liekin ominaisuudet ovat mm. puhtaus, valaistuminen, pyyteetön elämä, palvelus, oman itsen unohtaminen. Tämä on ainoa liekki, jonka jäsenet eivät voineet avioitua tai edes seurustella, jos päättivät liekin palvelukseen jäädä. Tämän säteen alaisuudessa omaa itseä ei ollut, oli vain yhteinen hyvä ja tämän liekin alaisuudessa asuttiin temppeleissä ja ylläpidettiin kaikkia energioita kaikkien puolesta.

 

Lauantait ovat violetin liekin päiviä. Violetit liekit kantavat mukanaan muodonmuutoksen energioita, henkisen kasvun energioita, myös huumorin ja leikkisyyden energioita. Tämän liekin alla syntyneet ja tämän liekin valinneet saivat olla mitä tahtoivat ja myös auttoivat muita muutoksissa.

 

Sunnuntait ovat keltaisen liekin päiviä. Keltaiset energiat kantavat mukanaan jumalallista viisautta, suoraa yhteyttä Kaikkeuteen ja korkeamman mielen kautta elämistä. Neuvoston kokoontuimiset pidettiin aina sunnuntaisin, jotta kaikkien yhteys korkeimpaan mahdolliseen viisauteen olisi avoimmimmillaan.

Tämän liekin alla syntyneistä tuli oppaita ja opettajia, myös niitä jotka lähtivät viemään viestiä energioista muille Äiti Maan asukkaille.

 

Ja tässä upeassa lemurialaisessa yhteisössä Rakkaus syntyi vanhempiensa ensimmäiseksi lapseksi, tyttäreksi joka sai nimen Ariel. Tässä yhteisössä myös syntymä on tietoinen siirtymätapahtuma uuteen kehoon. Arielin syntymä ei vaivuttanut häntä täydelliseen unohdukseen Kaikkeudesta, vaan koko yhteisö ja varsinkin hänen syntymäliekkinsä vaalijat olivat läsnä syntymän hetkellä ja auttoivat häntä säilyttämään avoimen yhteyden Kaikkeuteen.

Aina yhdentoista vuoden ikään saakka, Arielin vanhemmat viettäisivät aikaa hänen kanssaan, jotta hän saisi parhaan mahdollisen tuen sille, että hänen elämänsä noudattaisi juuri sitä suunnitelmaa, jonka Rakkaus oli valinnut.

Kun Ariel täytti yksitoista hän siirtyi muiden nuorten yhteisöön, alkoi opetella syvemmin oman syntymäliekkinsä ominaisuuksia ja kävi kotona vain viikonloppuisin. Kaksi vuotta Ariel syventyi valkoisen liekin opetuksiin ja vuoden hän käytti purppura-kultaliekin ominaisuuksien tutkimiseen ja käytäntöön tuomiseen. Kaikkia muitakin liekkejä harjoiteltiin samalla, koska kaikki on yhtä ja kokonaisuus tarvitsee kaikkia osiaan, aivan kuin jokainen osa kokonaisuutta.

Neljätoista täytettyään nuoret lähetettiin ns, initaatiomatkalle Mount Shasta vuoren lähellä sijaitsevan joen rannalle. Matkan tarkoituksena oli avata heidät elämälle, itselleen, rakkaudelle, parannukselle, viisaudelle, kaikelle mikä oli olemassa. Tämä initaatiomatka kesti kolmesta kuukaudesta reiluun vuoteen, riippuen siitä kuinka kukin asiat itsessään sisäisti. Tämä oli suuren vapauden ja nautinnon aikaa.

Jokainen nuori loi itselleen kristalliteltan joen rannalle, tarkasti valitsemaansa paikkaan. Telttaan ei kellään muulla ollut pääsyä ellei teltan luoja niin valinnut. Teltat olivat jokaisen omia tiloja, joissa saattoi olla rauhassa. Niistä näkyi ympäröivä maailma, mutta niihin ei nähnyt sisään. Energioita havaitsematon silmä ei niitä edes näkisi, vaikka aivan vierestä kulkisi.

Ariel lumoutui tähtitaivaasta yllään, hän rakasti joen kohinaa, puiden pihkaista tuoksua ympärillään, eläinten ääniä metsässä. Toisaalta Ariel ja muut nuoret eivät olleet tottuneet olemaan yksin ja heidän oli määrä viettää suurin osa ajasta itseään tutkien ja oppia vielä syvemmin kuulemaan sydämensä äänet, jotta voisivat kuusitoista täytettyään valita minkä säteen palvelukseen he liittyisivät.

Nuoret harjoittelivat luomiskykyjään, pelleilivät ja leikkivät. Kahlasivat joessa, kiipeilivät kallioille, istuivat nuotiolla juttelemassa, ihastuivat ja rakastuivat. Kokivat myös pelon ja epävarmuuden tunteita, jotka eivät olleet heille kellekään entuudestaan tuttuja, sillä heillä oli aina ollut yhteisön energia ympärillään ja nyt he tunsivat olevansa ilman tukea ja se toi heissä esiin asioita joita he eivät tienneet olevan olemassa. Epävarmuuden ja pelon tunteet tarjosivat heistä jokaiselle suurenmoisen mahdollisuuden löytää tie takaisin rakkauteen. Joku löysi sen nopeammin joku hitaammin, sillä ei ollut merkitystä, merkitystä oli vain sillä, että jokainen heistä löysi tiensä pelon läpi käyttämällä kaikkia niitä opetuksia ja keinoja joita oli siihen mennessä oppinut.

 

Tiedäthän, että et koskaan saa eteesi mitään minkä ratkaisemiseen sinulla ei itselläsi olisi kaikki tarvittavat tiedot ja taidot. Usko itseesi ja kykyihisi sinulta saattaa puuttua, mutta kaikki tarvittava on jo sinussa, aina.

 

Uskosi on sinut vapauttava!

 

Kun nuoret löysivät tiensä pelon läpi, he olivat eheitä ja saattoivat tehdä päätöksiään rakkaudesta käsin. Siksi jokainen yhteisön jäsen saattoi valita tarkemmin omaa suuntaansa elämässä vasta tämän initaatiomatkan jälkeen. Se oli ainoa kerta jolloin pelko ketään heistä kosketti ja pelon läpi tultuaan ymmärsi pelon illuusion, eikä pelkoa silloin enää ollut olemassa. Siitä eteenpäin kaikki valinnat pystyi tekemään rakkaudesta käsin.

Ariel suoriutui matkastaan pelon läpi noin puolessa vuodessa, mutta halusi viipyä jokivarressa vielä jonkin aikaa. Hän halusi vielä nauttia vapaudesta hetken, sillä hän tiesi jo nyt mikä häenen valintansa tulisi olemaan.